Techninė informacija

Namo šildymo stovų brėžiniai
Šiluminio punkto rekonstrukcijos projektas
Namo, statinio techninis energetinis pasas
Šilumos valdiklio, esančio šiluminiame punkte aprašymas
Namų valdos techninė apskaitos byla

Namu valdos technines apskaitos bylos viršelis
Namu valdos technines apskaitos bylos viršelis 1
Namo rūsio planas 1 (1-3 laiptinės)
Namo rūsio planas 2 (1-3 laiptinės)
Namo rūsio planas 3 (1-3 laiptinės)
Namo rūsio planas 1 (4-6 laiptinės)
Namo rūsio planas 2 (4-6 laiptinės)
Namo rūsio planas 3 (4-6 laiptinės)
Namo pirmo aukšto planas 1 (1-3 laiptinės)
Namo pirmo aukšto planas 2 (1-3 laiptinės)
Namo pirmo aukšto planas 3 (1-3 laiptinės)
Namo pirmo aukšto planas 1 (4-6 laiptinės)
Namo pirmo aukšto planas 2 (4-6 laiptinės)
Namo pirmo aukšto planas 3 (4-6 laiptinės)
Namo antro aukšto planas 1 (1-3 laiptinės)
Namo antro aukšto planas 2 (1-3 laiptinės)
Namo antro aukšto planas 3 (1-3 laiptinės)
Namo antro aukšto planas 1 (4-6 laiptinės)
Namo antro aukšto planas 2 (4-6 laiptinės)
Namo antro aukšto planas 3 (4-6 laiptinės)
Namo trečio aukšto planas 1 (1-3 laiptinės)
Namo trečio aukšto planas 2 (1-3 laiptinės)
Namo trečio aukšto planas 3 (1-3 laiptinės)
Namo trečio aukšto planas 1 (4-6 laiptinės)
Namo trečio aukšto planas 2 (4-6 laiptinės)
Namo trečio aukšto planas 3 (4-6 laiptinės)
Namo ketvirto aukšto planas 1 (1-3 laiptinės)
Namo ketvirto aukšto planas 2 (1-3 laiptinės)
Namo ketvirto aukšto planas 3 (1-3 laiptinės)
Namo ketvirto aukšto planas 1 (4-6 laiptinės)
Namo ketvirto aukšto planas 2 (4-6 laiptinės)
Namo ketvirto aukšto planas 3 (4-6 laiptinės)
Namo penkto aukšto planas 1 (1-3 laiptinės)
Namo penkto aukšto planas 2 (1-3 laiptinės)
Namo penkto aukšto planas 3 (1-3 laiptinės)
Namo penkto aukšto planas 1 (4-6 laiptinės)
Namo penkto aukšto planas 2 (4-6 laiptinės)
Namo penkto aukšto planas 3 (4-6 laiptinės)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 13 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 13 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 14 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 14 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 15 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 15 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 16 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 16 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 17 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 17 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 18 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 18 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 19 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 19 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 20 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 20 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 21 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 21 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 22 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 22 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 23 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 23 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 24 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 24 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 25 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 25 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 26 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 26 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 27 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 27 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 28 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 28 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 29 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 29 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 30 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 30 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 31 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 31 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 32 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 32 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 33 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 33 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 34 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 34 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 35 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 35 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 36 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 36 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 37 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 37 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 38 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 38 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 39 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 39 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 40 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 40 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 41 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 41 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 42 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 42 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 43 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 43 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos 44 lapas
Namų valdos techninės apskaitos bylos 44 lapas (kita pusė)
Namų valdos techninės apskaitos bylos paskutinis lapas

Tipinis daugiabučio namo projektas 1-464ЛИ-К15/1 (šildymo dalis)

Tipinio daugiabučio namo projekto 1-464ЛИ-К15/1 (šildymo dalies pirmas lapas)
Tipinio daugiabučio namo projekto 1-464ЛИ-К15/1 (šildymo dalies turinys)
Tipinio daugiabučio namo projekto 1-464ЛИ-К15/1 (šildymo dalies viršelis)
Šildymo dalies aiškinamoji dalis 1
Šildymo dalies aiškinamoji dalis 2
Šildymo dalies medžiagų ir darbų apimties specifikacijos 1
Šildymo dalies medžiagų ir darbų apimties specifikacijos 2
Šildymo dalies šildymo stovų brėžiniai 1
Šildymo dalies šildymo stovų brėžiniai 2
Šildymo dalies šildymo stovų brėžiniai 3
Šildymo dalies šildymo stovų išdėstymas 1
Šildymo dalies šildymo stovų išdėstymas 2
Šildymo dalies šildymo stovų išdėstymas ir radiatorių galios 1
Šildymo dalies šildymo stovų išdėstymas ir radiatorių galios 2
Šildymo dalies šildymo stovų išdėstymas ir radiatorių galios 3
Šildymo dalies šildymo stovų išdėstymas ir radiatorių galios 4

AB "Klaipėdos energija" temperatūrinis grafikas šilumos vartotojams (2014-2015m. šildymo sezonas)
Namo temperatūrinis grafikas
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija
Namo šildymo sistemos aprašas
Namo šildymo stovų balansavimo aktas
Pastato parengties šildymo sezonui aktas
Šiluminio punkto uždaromosios armatūros specifikacija
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo ir naudojimo instrukcija
Elektros paskirstymo spintų apžiūrų grafikas
Projektinės radiatorių galios butuose