Numatytos radiatorių galios mūsų name (butuose)

Mūsų namo (standartinio blokinio šešių laiptinių penkiaaukščio) butuose pagal pirminį šildymo projektą turėtų būti plieniniai štampuoti МЗ-500 tipo radiatoriai. Kiekvienam butui individualiai, pagal namo šildymo projektą, atsižvelgiant į buto vietą (buto aukštą (pirmas, antras, penktas ir t.t.), padėtį name (kampinis)) yra paskaičiuota šildymo galia. Šildymo galia bute negali būti nei per maža nei per didelė, t.y. tik tokia, kokia nustatyta namo šildymo projekte. Normalią, kaip numatyta projekte, šildymo sistemos būklę turi palaikyti šildymo sistemos prižiūrėtojas. Nuo 2013-07-08 už Statybininkų pr. 8 namo šilumos ir karšto vandens ūkį atsakingas asmuo valdybos pirmininkas Antanas Paulauskas (atestato Nr. 140V7-384, 2013-06-19, Valstybinė energetikos inspekcija). Vienas svarbiausių dokumentų, kuris turi būti parengtas daugiabučiam namui, yra šildymo sistemos aprašas. Jį pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių“ 310.2.p. (Žin. 2005, Nr. 100-3735) privalo parengti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba.

Kokios galios pagal namo šildymo projektą turi būti buto šildymo prietaisų galingumas, galima sužinoti nurodžius (pasirinkus) lentelėje buto numerį.


Šildymo stovų numeriai, bei išdėstymas yra pateiktas plane.
Namo šildymo stovų planas 1
Namo šildymo stovų planas 2
Namo šildymo stovų planas 3
Namo šildymo stovų planas 4

Radiatorių projektiniai galingumai ant kiekvieno šildymo stovo
Šildymo stovuose 1, 2, 4, 5, 7, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Šildymo stovuose 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Šildymo stovuose 8, 10, 11, 13, 31, 27, 28, 29, 30

Šildymo stovų plane raudona linija pažymėtas paduodančio į stovus termofikato vamzdis, juoda linija pažymėtas grįžtančio termofikato vamzdis. Tašku pažymėta stovo vieta namo plane, trumpinys ST žymi stovą, o skaičius šalia jo stovo numerį (radė A žymi grįžtantį stovą). Šalia stovo yra sužymėti buto numeriai, nurodantys per kuriuos butus eina stovas.
Lyginant tarybinius radiatorius su šiuolaikiniais, visų pirma reikėtų suvienodinti dydžius (rusiškų radiatorių šilumos galios matavimo vienetas EKM), šiuolaikinių W. Europietiškas standartas EN 442 [2] aprašo (1997 m.), jog temperatūrų skirtumas standartinėmis sąlygomis yra 50 °C. Kad būtų aiškiau, kas su kuo valgoma pamodeliuokime situaciją, tarkim pas buto savininką stovi tarybinis, plieninis štampuotas radiatorius МЗ-500-3. Tokio radiatoriaus galia pagal žinyną 1.56 EKM. Kyla klausimas koks bus tokio radiatoriaus šiuolaikinis europietiškas atitikmuo? Tai galima nesunkiai paskaičiuoti, žinant papildomus duomenis iš žinynų. Taigi radiatoriaus galia W:
S=EKM*q ;
S -galia W, q - radiatoriaus šilumos srautas kcal/val (q reikšmė esant 70 °C skirtumui yra 570)
S=1.56*570=889W
Taigi seno rusiško tarybinio radiatoriaus galia esant 110/70/20 °C temperatūrai yra 889W. Šiuolaikinių europietiškų radiatorių galios pagal EN 442 standartą skaičiuojamos prie 75/65/20 °C temperatūrų.Todėl galią reikia perskaičiuoti.
Tsr= (110+70)/2-20=70 - tarybinio radiatoriaus
Tse= (75+65)/2-20=50 - europietiško radiatoriaus
Galia tarybinio radiatoriaus prie 75/65/20 °C temperatūrų yra
G=S/((Tsr/Tse)^1.3256)=889/((70/50)^1.3256)=569 W
Tačiau reikia nepamiršti, jog radiatotiai turi būti keičiami nepagal esamo radiatoriaus parametrus, o pagal projektines namo šildymo projekto reikšmes.

Šiuolaikinių plieninių radiatorių (500 mm aukščio) galios prie 75/65/20 temperatūrųŠiuolaikinių bimetalinių radiatorių galiosTarybinių plieninių štampuotų radiatorių МЗ-500 galios
Naudota literatūra:
Šiluminė technika Nr. 40, 2009m
Tarybinių radiatorių žinynas