Daugiabučio šilumos sunaudojimo apskaitos prietaisas

Namo šiluminiame punkte stovi šilumos apskaitos prietaisas. Prietaisas fiksuoja iš šilumos tinklų ateinančio ir atgal grįžtančio termofikato temperatūras, taip pat pro namo šilumokaičius (šildymo ir karšto vandens) pratekantį srautą. Pagal šiuos duomenis yra išskaičiuojama namo sunaudota šiluminė galia. Pagal šį skaitiklį pagal taip vadinamą 7 metodą ir gyventojo pateiktus karšto vandens skaitiklio parodymus AB Klaipėdos energija skaičiuoja ir pateikia sąskaitas už Šildymą, karštą vandenį, gyvatukus. Šilumos skaitiklio vaizdas yra pateiktas apačioje.
namo šilumos apskaitos skaitiklis
Šilumos skaitiklio duomenis automatiškai nuskaito DNSB AŠTUNTAS NAMAS automatika.
Skaitiklis paskutinį kartą buvo nuskaitytas

2021-9-24 5:42

Skaitiklis rodmenys buvo

554.49 MWh

Momentinė galia

17.024 kW

Momentinis termofikato srautas

0.54 m3/h

Suminis pratekėjęs termofikato srautas per skaitiklį

13454.9 m3

Atitekančio termofikato iš AB Klaipėdos energija temperatūra

66.95 C

Grįžtančio termofikato į AB Klaipėdos energija tinklus temperatūra

38.69 C