Daugiabučio šilumos sunaudojimo apskaitos prietaisas

Namo šiluminiame punkte stovi šilumos apskaitos prietaisas. Prietaisas fiksuoja iš šilumos tinklų ateinančio ir atgal grįžtančio termofikato temperatūras, taip pat pro namo šilumokaičius (šildymo ir karšto vandens) pratekantį srautą. Pagal šiuos duomenis yra išskaičiuojama namo sunaudota šiluminė galia. Pagal šį skaitiklį pagal taip vadinamą 7 metodą ir gyventojo pateiktus karšto vandens skaitiklio parodymus AB Klaipėdos energija skaičiuoja ir pateikia sąskaitas už Šildymą, karštą vandenį, gyvatukus. Šilumos skaitiklio vaizdas yra pateiktas apačioje.
namo šilumos apskaitos skaitiklis
Šilumos skaitiklio duomenis automatiškai nuskaito DNSB AŠTUNTAS NAMAS automatika.
Skaitiklis paskutinį kartą buvo nuskaitytas

2021-6-21 15:41

Skaitiklis rodmenys buvo

513.52 MWh

Momentinė galia

8.192 kW

Momentinis termofikato srautas

0.274 m3/h

Suminis pratekėjęs termofikato srautas per skaitiklį

12232.8 m3

Atitekančio termofikato iš AB Klaipėdos energija temperatūra

67.59 C

Grįžtančio termofikato į AB Klaipėdos energija tinklus temperatūra

40.75 C