Daugiabučio namo šildymo sistema

Stebėk namo šildymo sistemos parametrus gyvai!


namo šildymo sistema
Energiją mūsų daugiabučiui tiekia AB Klaipėdos energija. Paduodamas AB Klaipėdos energija termofikatas teka per mūsų daugiabučio namo šildymo šilumokaitį. Šilumokaičio sienelėmis yra atiduodama energija vidiniam šildymo termofikatui (techninis vanduo sušyla iki reikalingos temperatūros). Čia vidinio šildymo sistemos siurblio pagalba, termofikatas yra varinėjamas pro radiatorių stovus (name viso 36 šildymo stovai). Pratekėjęs pro radiatorius, vidinis termofikatas atvėsta, kur vėl yra šildomas šilumokaičio pagalba. Duomenys atnaujinami kas minutę