Namo karšto vandens schema

Stebėk karšto vandens paruošimo sistemos parametrus gyvai!


namo karšto vandens sistema
Energiją mūsų daugiabučiui tiekia AB Klaipėdos energija. Paduodamas AB Klaipėdos energija termofikatas teka per karšto vandens paruošimo šilumokaitį. Karšto vandens šilumokaičio sienelėmis yra atiduodama energija paruošiamam mūsų name karštam vandeniui (vanduo sušyla iki nustatytos temperatūros). Atvėsęs termofikatas toliau grįžtą į AB Klaipėdos energija šilumos tinklus, kur katilų pagalba yra vėl sušildomas. Čia galite stebėti šilumos punkto parametrus. Duomenys atnaujinami kas minutę