Buhalteriniai dokumentai

Džiaugiamės, jog domitės savo daugiabučio namo bendrijos veikla, norite žinoti, kokia yra bendrijos finansinė būklė, nesate abejingi, todėl šioje skiltyje pateiksime svarbesnius bendrijos buhalterinius dokumentus. Norėtumėme atkreipti dėmesį, jog buhalteriniai dokumentai (pvz. pajamų ir išlaidų suvestinė) nėra gyventojui skirta ataskaita, apie sukauptas ir panaudotas lėšas. Detalią ataskaitą bendrija pateikia visuomet visuotiniame bendrijos narių susirinkime.

2016m. bendrijos buhalteriniai dokumentai


2016m. pajamų ir išlaidų ataskaita
2016m. atsiskaitomosios sąskaitos suvestinė
2016m. atsiskaitymų su tiekėjais suvestinė
2016m. bendrasis žurnalas
2016m. darbo užmokesčio žiniaraštis
2016m. didžioji knyga
2016m. kaupiamasis fondas
2016m. sąskaitų planas